Jiergong: 16, nummer 358 , September ’23

Aginda  Kopij volgende editie: 19-09-23 voor 18:00  nijsfodsjeachlum@outlook.com Kopij voor de volgende dorpskrant Op`e Hichte inleveren voor 9 september via toldijk@home.nl  Berichten:  Beste Wannabe-Achlumers,  Wat het DFC betreft hebben we dit jaar weer een geweldig dorpsfeest gehad! Hopelijk voor jullie als bezoekers/deelnemers ook. Hierbij wil ik dan ook, namens het DFC, eenieder bedanken die hier aan […]

   Jiergong: 16, nummer 357 , Juli ’23

   Jiergong: 16, nummer 357 , Juli ’23 Aginda Kopij volgende editie: 05-09-23 voor 18:00 (Later door bouwvak) Kopij voor de volgende dorpskrant op`e Hichte inleveren voor 9 september via toldijk@home.nl Berichten: Collecte Maag Lever Darm Stichting Dit jaar vindt de collecte voor de Maag Lever Darm Stichting plaats van 19-24 juni. We zoeken nog […]

Jiergong: 16, nummer 356 , Juli ’23

Kopij volgende editie: 18-07-23 voor 18:00 De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 11 juli via toldijk@home.nl. Berichten: Maatsklaverjassen Vrijdag 21 juli is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel. Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal. Tel of app. 0611801175 Groenafval Het komt regelmatig voor dat er op […]